Bioabsorbovatelné interferenční šrouby POWERBONE k obnovení spojitosti kosti po zlomeninách a osteotomiích (osteosyntéza) a k léčbě pseudoartróz. Kromě toho jsou určeny k dosažení anatomické retence částí kosti, které byly spojeny chirurgickou dlahou po předchozí redukci, dokud se kost nezhojí.

Bioabsorbovatelný interferenční šroub POWERBONE je tvořen biomateriálem, který se skládá z Poly(L-laktidu-co-D,L-laktidu) (PLDLA, l-laktid:dl-laktid 70/30) nebo kompozitního materiálu tvořeného 30 % beta-trikalciumfosfátu (β-TCP)+ kopolymerem Poly(L-laktid-co-D,L-laktid) (PLDLA, l-laktid:dl-laktid 70/30). Bioabsorbovatelné interferenční šrouby Bonegraft jsou implantabilní zdravotnický prostředek třídy III kompatibilní s MRI.

Poly (L-D, Lactide) (70/30) polymer nebo Poly (L – D, L Lactide) (70-30) + TCP (70/30) kompozitní implantáty jsou absorbovány v těle a revizní operace nejsou nutné.

Interferenční šroub je fixační zařízení používané k pevné fixaci kostně-patelárního šlacho-kostního štěpu ve femorálních a tibiálních tunelech a rekonstrukci předního zkříženého vazu (ACL).

Interferenční šroub se dodává sterilní a jedná se o zdravotnický prostředek Třídy rizika III, podle směrnice CE 93/42/EC.
U každé šarže se provádějí testy biokompatibility, biodegradace, biologické zátěže a sterility, aby byla zajištěna předvídatelná výkonnost.