SIDESS
Naše vize

Naše zkušenosti nám stanovily směr, který je naším posláním. Při plnění našeho poslání, odborné zdravotnické veřejnosti zajistíme inovativní operativní materiály, etablované na zahraničních trzích. Tyto materiály budou pacientům přinášet efektivní léčbu, která je v co nejkratší dobu vrátí zpět do plnohodnotného života, bez bolesti a omezení.

Naším cílem je nabízet vysoce kvalitní produkty za ceny, které jsou pro český trh akceptovatelné a konkurence schopné.

naše divize
Co Vám můžeme nabídnout
Nemocnice – velká operativa

Stomatologie

Plastická chirurgie

Veterinární chirurgie