SIDESS
Naše vize

Naše zkušenosti nám stanovily směr, který je naším posláním. Při plnění našeho poslání, odborné zdravotnické veřejnosti zajistíme inovativní operativní materiály, etablované na zahraničních trzích. Tyto materiály budou pacientům přinášet efektivní léčbu, která je v co nejkratší dobu vrátí zpět do plnohodnotného života, bez bolesti a omezení.

Naším cílem je nabízet vysoce kvalitní produkty za ceny, které jsou pro český trh akceptovatelné a konkurence schopné.

naše produkty
Co Vám můžeme nabídnou
Ortopedie +
Traumatologie

Neurochirurgie / Spondylochirurgie

ORL a Chirurgie hlavy a krku

Stomatochirurgie

Plastická chirurgie