Bioabsorbovatelný Interferenční šroub je fixační zařízení používané k pevné fixaci kostně-patelárního šlacho-kostního štěpu ve femorálních a tibiálních tunelech a rekonstrukci předního zkříženého vazu (ACL).

Bioabsorbovatelný interferenční šroub POWERBONE je tvořen biomateriálem, který se skládá z Poly(L-laktidu-co-D,L-laktidu) (PLDLA, l-laktid:dl-laktid 70/30) nebo kompozitního materiálu tvořeného 30 % beta-trikalciumfosfátu (β-TCP)+ kopolymerem Poly(L-laktid-co-D,L-laktid) (PLDLA, l-laktid:dl-laktid 70/30).

Bioabsorbovatelné interferenční šrouby POWERBONE k obnovení spojitosti kosti po zlomeninách a osteotomiích (osteosyntéza) a k léčbě pseudoartróz. Kromě toho jsou určeny k dosažení anatomické retence částí kosti, které byly spojeny chirurgickou dlahou po předchozí redukci, dokud se kost nezhojí.

Bioabsorbovatelný interferenční šroub POWERBONE je určen k interferenční fixaci kostních štěpů patelární šlachy při konstrukci předního zkříženého vazu. Šrouby jsou kanylované nebo nekanylované a dostupné v různých velikostech. Mají specifickou hlavu, která umožňuje rovnoměrnější rozložení torzních napětí. Pro dosažení optimálního výsledku by měl být bioabsorbovatelný interferenční šroub Bonegraft implantován pomocí speciálního šroubováku.

Interferenční šroub se dodává sterilní a jedná se o zdravotnický prostředek Třídy rizika III, podle směrnice CE 93/42/EC.
U každé šarže se provádějí testy biokompatibility, biodegradace, biologické zátěže a sterility, aby byla zajištěna předvídatelná výkonnost.

Powerbone PLDLLA-TCP 30 interferenční šrouby

Bioabsorbovatelné interferenční šrouby POWERBONE k obnovení spojitosti kosti po zlomeninách a osteotomiích (osteosyntéza) a k léčbě pseudoartróz. Kromě toho jsou určeny k dosažení anatomické retence částí kosti, které byly spojeny chirurgickou dlahou po předchozí redukci, dokud se kost nezhojí.

Bioabsorbovatelný interferenční šroub POWERBONE je tvořen biomateriálem, který se skládá z Poly(L-laktidu-co-D,L-laktidu) (PLDLA, l-laktid:dl-laktid 70/30) nebo kompozitního materiálu tvořeného 30 % beta-trikalciumfosfátu (β-TCP)+ kopolymerem Poly(L-laktid-co-D,L-laktid) (PLDLA, l-laktid:dl-laktid 70/30). Bioabsorbovatelné interferenční šrouby Bonegraft jsou implantabilní zdravotnický prostředek třídy III kompatibilní s MRI.

Poly (L-D, Lactide) (70/30) polymer nebo Poly (L – D, L Lactide) (70-30) + TCP (70/30) kompozitní implantáty jsou absorbovány v těle a revizní operace nejsou nutné.

Interferenční šroub je fixační zařízení používané k pevné fixaci kostně-patelárního šlacho-kostního štěpu ve femorálních a tibiálních tunelech a rekonstrukci předního zkříženého vazu (ACL).

Interferenční šroub se dodává sterilní a jedná se o zdravotnický prostředek Třídy rizika III, podle směrnice CE 93/42/EC.
U každé šarže se provádějí testy biokompatibility, biodegradace, biologické zátěže a sterility, aby byla zajištěna předvídatelná výkonnost.