Osteokonduktivní, osteoinduktivní, antibakteriální

POWERBONE Dental Putty je injekčně aplikovatelný a tvarovatelný pastovitý kostní štěp na bázi (β-TCP), obsahující částice ZrO2, které zajišťují radioopacitu a antibakteriální účinnost.

K použití u širokého spektra nenosných kostních defektů, jako například osteotomie, výplň kostních dutin a defektů, metafyzární zlomeniny, rekonstrukce acetabula.

Je určen pro zdravý vývoj kostní tkáně.

Podporuje a urychluje tvorbu kostí.

Minimálně invazivní, rychlá a snadná aplikace, bez míchání.

Pro širokou škálu klinických použití v různých chirurgických oborech.

Lze použít současně s Powerbone Flexibilním páskem nebo Barrierovou membránou, aby se zabránilo migraci kostního nebo syntetického štěpu.

Biologicky odbouratelný s plnou resorpcí

Rentgen kontrastní

Štěpy Powerbone jsou dodávány sterilní a označené CE jako Zdravotnický prostředek Třídy rizika III podle směrnice 93/42 / ES. Na každý materiál jsou aplikovány testy biokompatibility (in vitro a in vivo), biodegradace, biologické zátěže a sterility.