Osteokonduktivní, osteoinduktivní, antibakteriální

POWERBONE Sticks jsou určeny jako výplň kostních mezer a defektů.

Jsou vyráběny do polygonální struktury tvaru tyčinky s velikostí v rozmezí 4 – 30 mm.
β-TCP je jedním z nejdůležitějších biomateriálů na bázi fosfátů, který významně napodobuje mineralogickou strukturu kosti.

Vysoká poréznost produktů Powerbone podporuje počáteční stabilizaci sraženiny. Fosforečnan vápenatý poskytuje vodivé lešení pro krevní cévy a buňky stimulující kosti – strukturu velmi podobnou minerální složce přirozené kosti.

Mezi materiály Powerbone patří silikát, který zvyšuje retenci cirkulujících proteinů a dodává štěpu bioaktivní vlastnosti.

Powerbone Sticks obsahují částice ZrO2 pro antibakteriální účinnost.

Místo řešení problému mezifázové stability vede k regeneraci tkání.

POWERBONE Tyčinky si zachovávají svou stavbu a strukturální integritu po dobu 16-24 týdnů po implantaci, přičemž k úplné bioresorpci dochází za 6 až 12 měsíců.

Biologicky odbouratelný s plnou resorpcí

Rentgen kontrastní

Štěpy Powerbone jsou dodávány sterilní a označené CE jako Zdravotnický prostředek Třídy rizika III podle směrnice 93/42 / ES. Na každý materiál jsou aplikovány testy biokompatibility (in vitro a in vivo), biodegradace, biologické zátěže a sterility.