POWERBONE Chondro Matrix je biologicky odbouratelný implantabilní materiál složený z poly(DL-laktidu) (PDL45) a hyaluronátu sodného, který je určen k podpoře hojení poškození kloubní chrupavky pomocí technik stimulujících kostní dřeň.

POWERBONE Chondro Matrix se skládá z biomedicínské kyseliny polymléčné (PLA), která poskytuje strukturální podporu po dobu 1-2 měsíců, a hyaluronátu sodného (kyseliny hyaluronové) pro podporu chondrogeneze.

Je určen k opravě a chirurgické léčbě bolesti a omezené pohyblivosti. Při umístění vedle poškozené oblasti Chondro Matrix absorbuje nahromaděnou krev a poskytuje optimální pokrytí defektů, indukuje tvorbu tkáně pro opravu chrupavky, snižuje bolest a symptomy spojené s defekty kloubů a zlepšuje kvalitu života a pohyblivost pacientů.

POWERBONE Chondro Matrix lze použít k intraartikulární hemostáze a k ochraně podkladové tkáně při bolestech a omezené volnosti pohybu v případech degenerativních a traumatických změn synoviálních kloubů.

Implantace materiálu POWERBONE Chondro Matrix v kombinaci s mikrofrakturami/Pridieho návrty při změnách kloubní chrupavky zmírňuje bolest, snižuje příznaky spojené s defektem chrupavky a zvyšuje pohyblivost. POWERBONE Chondro Matrix stimuluje migraci mezenchymálních buněk.

Lze fixovat k defektu běžně používanými metodami ortopedické fixace

  • Bioabsorbovatelné hřeby
  • Šití chrupavky
  • Fibrinové lepidlo

Biologicky odbouratelný s plnou resorpcí

Rentgen kontrastní

Štěpy Powerbone jsou dodávány sterilní a označené CE jako Zdravotnický prostředek Třídy rizika III podle směrnice 93/42 / ES. Na každý materiál jsou aplikovány testy biokompatibility (in vitro a in vivo), biodegradace, biologické zátěže a sterility.