Osteokonduktivní, osteoinduktivní, antibakteriální

Powerbone Granules jsou určeny jako výplň kostních mezer a defektů.

Jsou vyráběny do polygonální struktury s velikostí částic v rozmezí 0,25-9 mm.

β-TCP je jedním z nejdůležitějších biomateriálů na bázi fosfátů, který významně napodobuje mineralogickou strukturu kosti.

Vysoká poréznost produktů Powerbone podporuje počáteční stabilizaci sraženiny. Fosforečnan vápenatý poskytuje vodivé lešení pro krevní cévy a buňky stimulující kosti – strukturu velmi podobnou minerální složce přirozené kosti.

Mezi materiály Powerbone patří silikát, který zvyšuje retenci cirkulujících proteinů a dodává štěpu bioaktivní vlastnosti.

Powerbone Granules obsahují částice ZrO2 pro antibakteriální účinnost.

Lze použít současně s Powerbone Flexibilním páskem nebo Barrierovou membránou, aby se
zabránilo migraci kostního nebo syntetického štěpu.

Biologicky odbouratelný s plnou resorpcí

Rentgen kontrastní

BONEGRAFT BIOMATERIALS

Štěpy Powerbone jsou dodávány sterilní a označené CE jako Zdravotnický prostředek Třídy rizika III podle směrnice 93/42 / ES. Na každý materiál jsou aplikovány testy biokompatibility (in vitro a in vivo), biodegradace, biologické zátěže a sterility.