Bariérová membrána POWERBONE se skládá z polymeru na bázi PLA, který se respirační metabolickou cestou rozkládá na CO2 a H2O.

Třívrstvá struktura Powerbone Barrier Membrane zabraňuje migraci epiteliálních a fibroblastových buněk a selektivně podporuje zdravý vývoj kostí.

Powerbone Barrier Membrane si zachovává svou strukturu po dobu 10-12 týdnů a je zcela adsorbován.

Bariérová membrána je indikována k použití jako doplněk k uzavření syntetických kostních štěpů při traumatologických, ortopedických, spondylochirurgických i chirurgickických operačních výkonech.

Vnější povrch Powerbone Barrier Membrane se skládá ze stlačené (neporézní) vrstvy poly (kyseliny mléčné) (PLA), která je umístěna vedle měkké tkáně, aby se z místa vyloučily epiteliální a fibroblastové buňky.

Vnitřní povrch bariérové membrány kostního štěpu směřuje ke kostnímu povrchu a skládá se z porézních mikrovláken poly (kyseliny mléčné) (PLA), která indukují proliferaci a diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk.

Biologicky odbouratelný s plnou resorpcí

Rentgen kontrastní

Štěpy Powerbone jsou dodávány sterilní a označené CE jako Zdravotnický prostředek Třídy rizika III podle směrnice 93/42 / ES. Na každý materiál jsou aplikovány testy biokompatibility (in vitro a in vivo), biodegradace, biologické zátěže a sterility.