Osteokonduktivní, osteoinduktivní

Powerbone Flexible Strip je biologicky odbouratelný syntetický kostní štěp, který se díky své vysoké elasticitě snadno používá, zejména u kostních defektů pánve a dolních končetin a také u případů posteriolaterální fúze páteře.

Powerbone Flexible Strip se skládá ze silikátem přidaného β-TCP zapuštěného uvnitř syntetické polymerní mřížky na bázi PLA [(laktid-co-ε-kaprolakton)]o různé tloušťce.

Osteoinduktivní charakteristiky jsou dosaženy přidáním křemičitanu do vloženého roubovacího materiálu Powerbone.

Powerbone Flexible Strip lze použít na chirurgické oblasti přímo nebo v kombinaci s kostní dření, krví nebo/a kostním štěpem.

Při navlhčení se flexibilita Powerbone Flexibilního Pásku výrazně zvyšuje

Powerbone Flexible Strip musí být implantován těsně před stabilizací všech kovových implantátů a uzavřením chirurgického místa.

Flexibilní Pásek Powerbone lze odříznout a umístit do páteřní klece.

Biologicky odbouratelný s plnou resorpcí

Rentgen kontrastní

Štěpy Powerbone jsou dodávány sterilní a označené CE jako Zdravotnický prostředek Třídy rizika III podle směrnice 93/42 / ES. Na každý materiál jsou aplikovány testy biokompatibility (in vitro a in vivo), biodegradace, biologické zátěže a sterility.